Gå direkte til indholdet
Udenrigsministeriet

Finland - links - Finlands Ambassade, København : Links til Finland : Finland

FINLANDS AMBASSADE, København

Tlf. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal tekststørrelseStørre tekst
 

Finland

Staten

Myndigheder

 • Det centrale folkeregister
  - folkeregistrering, adresseændringer, elektronisk id-kort, lokale folkeregistre (magistrater), indbyggertal
 • Finlands statistik
  - Finland i tal
 • Forsvarsmagten
  - information om militærtjeneste
 • Hallo Norden
  - nordisk informationstjeneste, hvis du skal flytte til, studere eller arbejde i et andet nordisk land. Hallo Norden kan vejlede dig gennem love og regler.
 • Instituttet for sundhed og velfærd
  - Social- og sundhedsforskning til at fremme velfærd og sundhed, at forebygge sygdomme og sociale problemer og at udvikle den sociale service og sundhedssektoren
 • In to -servicecenter
  - servicecentret for nyankomne udlændinge, som skal arbejde i Finland
 • Magistraterne
 • Migrationsværket
  - Finlands immigrationsmyndighed, ophold i Finland, lovgivning
 • Miljøforvaltningen
  - regionale miljøcentre, miljøpolitik, boligmiljø, byggesager
 • Nordisk eTax
  - Nordisk eTax henvender sig til dig, som er bosat i et nordisk land og har indkomst eller aktiver i et andet nordisk land. De nordiske skatteforvaltninger har i fællesskab ansvaret for indholdet.
 • Politi
  - kørekort og andre licenser, trafikovervågning, kriminalitet, straffelov osv.
 • Skattevæsnet
 • SocialforvaltningenFPA
  - pensionssystemet, sygesikring, arbejdsløshedsforsikring, familiebidrag, rehabilitering, handicapstøtte, boligstøtte, studiestøtte, dagpenge under værnepligt
 • Suomi.fi
  - links til det offentlige i Finland

Lovgivning

EU-links

Erhvervslivet

 • Centralhandelskammer
  - fremmer erhvervslivets interesser regionalt, nationalt og på EU-plan
 • Contact Finland
  - guide til det finske erhvervsliv, kontaktoplysninger til finske virksomheder
 • Det teknologiske udviklingcenter (TEKES)
 • Erhvervslivets forskningsinstitut ETLA
  - udfører studier og prognoser om finsk erhvervsliv
 • Finlands bank
  - pengepolitik, finansmarkedet, valutakurser
 • Finnwork
  - information om reglerne i arbejdslivet i Finland
 • Finpro
  - Finpro arbejder aktivt og målrettet for at fremme finsk eksport og erhvervsliv på de globale markeder. Finpro servicerer med lokal, regional og global kendskab og viden indenfor et bredt spekter af industrisektorer. Finpro har et unikt samarbejdende netværk i over 40 lande og vi støtter finske virksomheder med strategier, aktiv markeds-udvikling/implementering og netværksaktiviteter. Fra kontoret i København dækker vi Danmark, Norge og Sverige ud fra devisen om kundeorienteret service og målbare resultater.
 • Focus on the Economy and Technology - magazine
  - nyheder om økonomi og teknologi i Finland (på engelsk)
 • Invest in Finland
  - en national organisation, der fremmer udenlandske investeringer i Finland
 • Finnish Food Safety Authority
  - om regulationer for dyretransport til og fra Finland

Musik og dans

Sauna Open Air - Foto: Visit Finland

Teater og opera

Savonlina Opera Festival - Foto: Visit Finland

 Litteratur og film

Foto: Visit Finland

Mode

Marimekko - Foto: Visit Finland

Kunst og arkitektur  

 • Foto: Visit Finland

Oversigter

Foto: Visit Finland

Uddannelse og videnskab

 • CIMO - Center for International Mobilitet
  - information om studiemuligheder i Finland og om Finland som uddannelsessted
 • Det teknologiske udviklingscenter (TEKES)
  - Tekes finansierer og aktiverer virksomheders, universiteters og forskningsinstitutioners ambitiøse forksnings- og produktudviklingsprojekter.
 • Hjemmefolkeskole for finske børn i udlandet
  - hjemmesiden kun på finsk
 • Opintoluotsi
  - undervisningsministeriets tjeneste samler information om uddannelser og skoler 
 • Nettilukio
  - det finske gymnasium på nettet (kun på finsk)
 • Research
  - Informationstjenesten Research.fi indeholder centrale statistikoplysninger og anden information om forskningen og teknologien i Finland. Der findes links til uddybende baggrundsinformation: statistik og publikationer, dokumenter og databaser.
 • Sitra
  - Jubilæumsfonden for Finlands selvstændighed Sitra er et uafhængigt offentligretsligt fond. Sitra arbejder for at fremme den økonomiske velstand i Finland og bygge morgendagens fremgangsrige Finland.
 • Studieinfo
  - information om uddannelser
 • Study in Finland
  - International Study Programmes 
 • Uddannelsesstyrelsen
  - bl.a. adresser på skoler, links til lærer- og studentorganisationer

Det finske sprog

Fonde og legater

A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal
Formål: Fonden støtter bl.a. samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande.
Ansøgningsskema: Nej. Ansøgningen sendes som brev. Se nærmere krav på hjemmesiden
Ansøgningsfrist: ansøgninger behandles løbende, behandlingstid ca. 3-5 uger
Administrator:
A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal
Direktør Henrik Tvarnø
Esplanaden 50
1098 København K

Kulturfonden for Danmark og Finland
Formål: Fremme venskabs- og kulturforbindelsen mellem de to lande og blive ved at anvende kapitalafkastet til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem dets folks kultur- og samfundsliv.
Årlig legatsum: 300.000 kr.
Legatportion: Varierende
Ansøgningsfrist: 15. februar og 15. september
Administrator:
Det danske udenrigsministerium
Anja Jeffrey
Asiatisk Plads 2
1448 København K
telefon: 33 92 00 00
e-mail: anjjef@um.dk
(Har du bopæl i Finland, kontakt venligst: Hanaholmen kulturcenter)          Hjemmeside:www.danskfinskfond.dk

Letterstedska föreningen
Formål: Foreningen opgave er at fremme fællesskabet mellem de fem nordiske lande inden for industri, videnskab og kunst. Letterstedska föreningen uddeler årligt over to milj. svenske kroner dels nationalt, dels fælles nordisk. Information om legater sendes via en særlig ordning til universiteter, museer, arkiver, nordiske institutioner og foreninger, og udgives i årets sidste nummer af Nordisk Tidskrift. Ansøgningen udformes af ansøgeren.

Postadresse:
Letterstedtska föreningen
Box 22333
SE-104 22 Stockholm
Besøgsadresse:
c/o Föreningen Norden
Hantverkargatan 33, 2 tr,
Stockholm
Telefon +46 8 654 75 70. Telefontid om fredagen 10-12
Telefax +46 8 654 75 72
E-mail info@letterstedtska.org
Hjemmeside: www.letterstedtska.org

Nordisk Kulturfond
Formål: Fonden har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Dette gælder kulturelt samarbejde både i og uden for Norden. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde og omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler, almen uddannelse, videreudddannelse og forskning. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden.

Årlig legatsum: 25.000.000 kr.
Ansøgningsskema: Ja
Ansøgningsfrist: For ansøgninger til og med 100 000 DKK fem gange om året. For ansøgninger højere end 100 000 DKK to gange om året. Se hjemmesiden for nærmere information.
Administrator:
Nordisk Kulturfond
Store Strandstræde 18
1255 København K
telefon: 33 96 02 00
fax: 33 32 56 36
Hjemmeside: www.nordiskkulturfond.org

Media

Rejsen til Finland

Turistinformation om de største finske byer:

Yderligere links

Links til Danmark

Ambassaden tager ikke ansvar for indholdet af disse links.

Print denne side

Dette dokument

Opdateret 24-07-2014


© Finlands Ambassade, København | Information om hjemmesiden | Kontakt