Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsultjänsten - Finlands ambassad, Köpenhamn : Tjänster : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsultjänsten

Kundtjänst

Konsulatets öppettider (passäranden och konsulärtjänster)

Måndag–onsdag kl. 10.00–12.00
Torsdag kl. 13.00–15.00
Fredag kl. 10.00–12.00

Konsulatets telefontider (förfrågningar om passfrågor och andra förfrågningar om konsulärtjänster)

Måndag kl. 10.00–12.00
Tisdag–onsdag kl. 13.00–15.00
Torsdag – ingen telefontid
Fredag kl. 10.00–12.00

Ambassadens callcenter är stängt mån-fre kl. 12.00–13.00.

Journumret till utrikesministeriet i Helsingfors är (+358) 9 1605 5555.


Ambassaden bistår finska medborgare och utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland. Ambassaden ger allmän vägledning i frågor som rör de finska og danska myndigheternas service i juridiska och administrativa ärenden. 

Ambassaden står till förfogande som finsk myndighet bl.a. i passärenden, rättliga frågor och ärenden för notarius publicus. Utländska medborgare får dessutom hjälp med frågor som rör inresetillstånd. Ambassaden bistår också finska myndigheter exempelvis i ärenden som gäller medborgarskap, befolkningsregister, värnplikt och familjerätt samt genomförande av förhandsröstning. 

Utgångspunkten är att myndigheterna i landet dit man reser enligt folkrätten ansvarar inte bara för sina egna medborgare utan även för utländska medborgare som befinner sig inom landets territorium. I krissituationer i Danmark informerar  Beredskabsstyrelsen om handlingsätt, medan Danmarks udenrigsministerium är ansvarig för informering när det handlar om krissituationer utomlands.

Ambassaden hjälpar också finländare i krissituationer utomlands. När biståndssituationen utvärderas skall även beskickningens faktiska möjligheter att hjälpa beaktas. Beskickningens biståndsåtgärder är framför allt att skydda personens liv och hälsa, men att skydda personens egendom hör inte till beskickningens uppgifter. Om skyddet av en persons personliga säkerhet förutsätter det kan beskickningen bistå vid ordnandet av evakuering från krisområdet till närmaste trygga område eller till hemlandet. I krissituationer skall beskickningen dessutom hjälpa de berörda personerna att hålla nödvändig kontakt med anhöriga och förmedla information.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.5.2012


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter