Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Flerfaldigt medborgarskap - Finlands ambassad, Köpenhamn : Tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Flerfaldigt medborgarskap

En finsk medborgare förlorar inte sitt finska medborgarskap när han eller hon får medborgarskap i en annan stat. En utländsk medborgare behöver inte heller avstå från sitt medborgarskap för att få finskt medborgarskap. Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap) från och med 1.6.2003.

Här bör dock beaktas att även det andra landets lagstiftning kan inverka på frågan om personen kan ha flerfaldigt eller dubbelt medborgarskap.

För att en person som anhåller om medborgarskap inte mot sin vilja skall förlora sitt nuvarande medborgarskap är det skäl att på förhand utreda det andra landets inställning till flerfaldigt medborgarskap.

Trots att flerfaldigt medborgarskap godkäns, kan en person med dubbelt medborgarskap förlora sitt finska medborgarskap vid fyllda 22 år, om han eller hon saknar tillräcklig anknytning till Finland.

Barns medborgarskap

Barn med finländsk mor får alltid finskt medborgarskap vid födelsen (gäller födda efter 1.9.1984). Barn med finländsk far får finskt medborgarskap om barnets föräldrar är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra får barnet finskt medborgarskap genom anmälan, förutsatt att faderskapet är fastställt. Kontakta ambassaden i Köpenhamn.

Dubbelt medborgarskap för barn

Ett barn kan vid födelsen få två medborgarskap om barnets föräldrar är gifta med varandra och har olika medborgarskap. I vuxen ålder kan man få dubbelt medborgarskap t.ex. om man genom äktenskap per automatik blir medborgare i ett annat land utan uttryckligt samtycke. 

Personer som är födda och bosatta utomlands och har dubbelt medborgarskap, finskt och ett annat, riskerar att förlora sitt finska medborgarskap när de fyller 22 år. För att behålla det finska medborgarskapet krävs en tillräcklig anknytning till Finland.

I medborgarskapslagen anses en person ha tillräcklig anknytning om han/hon:

  • är född i Finland och har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland när han eller hon fyller 22 år,
  • har haft hemkommun i Finland eller egentligt bo och hemvist i Danmark, Island, Norge eller Sverige sammanlagt minst sju år innan han eller hon fyllde 22 år, eller
  • efter att ha fyllt 18 men inte 22 år

a. skriftligen har meddelat en finsk diplomatisk beskickning eller ett finskt konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller magistraten att han eller hon vill behålla sitt finska medborgarskap,

b. har ansökt om finskt pass eller har fått finskt pass, eller

c. i Finland fullgjort eller fullgör för tillfället värnplikt,civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor.

d. har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan.

Mer information på Migrationsverkets webbsida Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du är 18–22 år.

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan befria dig från finskt medborgarskap på egen begäran om du också är medborgare i en annan stat eller håller på att få medborgarskap i en annan stat. Om du ännu inte är medborgare i en annan stat befrias du villkorligt från ditt finska medborgarskap. Befrielsen börjar gälla när du inom en utsatt tid lämnar en utredning över att du har blivit medborgare i en annan stat.

Mer information på Migrationsverkets websida Befrielse från finskt medborgarskap

Vart kan jag vända mig med frågor?

Kontakta Finlands ambassad +45 33 13 42 14 eller Migrationsverkets medborgarskapsenhet +358 (0)71 873 3400, telefontid måndag-fredagkl. 9-15 finsk tid. Migrationverkets kontaktuppgifter

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2016


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter