Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Köpenhamn : Tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Ambassadens kundservice

  • Måndag till onsdag och fredag kl. 10.00–12.00
  • Torsdag kl. 13.00–15.00
  • Tlf. (+45) 33 13 42 14

Om pass

Vad behövs till passansökan?

  • Ett passfoto, färg eller svartvitt, taget rakt framifrån och helst utan glasögon
  • Personbevis där medborgarskap framgår: Bopælsattest från Borgerservice i bostadsorten (Danmark) eller personbevis från skattekontoret i bostadsorten (som bor i Sverige) - OBS! personbevis må vara max 3 månader gammalt 
  • Gyldig legitimation
  • En polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit
  • Ditt gamla pass
  • Avgifterna för pass och andra tjänester

Pass för minderåriga

Minderåriga (även spärdbarn) ska lämna in ansökan personligen tillsammans med en av vårdnadshavarn.

Barn och ungdomar under 18 år behöver skriftligt medgivande från vårdnadshavarna för att få eget pass. Om endast en av vårdnadshavarna är med vid ansökningstillfället, krävs medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren.

Barn kan inte skrivas in i föräldrarnas pass

Mindreåriga bör alltid ha med sig resehandling som visar identiteten när de reser. Inom Norden godkänns finskt identitetskort, FPA-kort med foto eller pass.

Måste man lämna ansökan om pass personligen? 

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen. Utomlands kan man lämna in en ansökan om pass vid Finlands beskickningar - i Danmark Finlands ambassad i Köpenhamn. Honorärkonsulater i Danmark kan inte ta emot passansökningar.

Oberoende av bostadsort kan du lämna även in en passansökan vid vilken polisstation som helst i Finland.

Färdiga pass

När ditt pass är färdigt ska du själv hämta eller ge någon fullmakt att hämta det i ställe.

Det gäller inte pass för minderåriga, som endast kan hämtas ut av vårnadshavaren.

Den som hämtar passet ska visa legimation. Vid behov kan passet skickas per post. 

Mitt pass har gått sönder – vad gör jag?

Om det är ett tillverkningsfel (t ex att sidan med foto och personuppgifter har lossnat) kan man få ett nytt pass utan kostnad. Det nya passet har då samma giltighetstid som det gamla (dock högst fem år). Du kan ansöka om att få ersättning för eventuella extrakostnader (t ex resekostnader, passfoton) från Gemalto Ab. Man ansöker om ersättningspass på samma sätt som vanligt pass.

Om det är ett tillverkningsfel på passet och man inte har tid att vänta på ersättningspasset kan man ansöka om ett tillfälligt pass. Tillfälligt pass utfärdas som regel endast för den aktuella resan. Kostnaden ansökas av Gemalto Ab i efterhand.

Pass som har brister godkänns som regel inte av gränskontrollen.

Hur gör jag när jag har bytt namn?

Passinnehavaren skall själv se till att personuppgifterna i passet motsvarar uppgifterna i Finlands befolkningsdatasystem. Enligt passlagen ska passinnehavaren skaffa nytt pass om han eller hon har bytt namn och ska använda passet som resehandling.

Vad ska man göra om man ändrat utseende?

Om utseende förändrats väsentlig bör man skaffa nytt pass.

Frågor beträffande visum

Vem behöver inte visum till Finland?

Person med uppehållstillstånd i en av Schengenstaterna har rätt till att kunna resa utan visum i Schengenstaterna i högst 90 dagar under en halvårsperiod, också i Finland.

Resande, som har kommit till Schengenområdet med Schengenvisum kan resa i området maksimalt under tidsperioden som er angivit i visumet (maksimalt 90 dagar per halvår).

Behöver en elevgruppe med icke-nordiska medbogarskap (under 18 år) visum eller pass vid inresan till Finland?

Icke-nordiska medborgare (under 18 år) som reser i gruppe tillsammans med lärare/tränare behöver pass eller annat identitetskort beviljad av myndigheterna.

Vad behöver man att ansöka visum?

Finlands ambassad i Köpenhamn beviljar inte visum. Generella upplysningar om visum hittar man på Utrikesministeriets webbsidor.

Kan visumet (Schengen) förlängas vid ambassaden?

Ambassaden förlänger inte uppehållstiden för ett visum.

Frågor om medborgarskap

Hur bestäms barnets medborgarskap?

Se information på Migrationsverket

Hur kan jag befria mig från finskt medborgarskap?

Information och formulär från Migrationsverket.

Ansökan lämnas in personligen till Finlands ambassad eller Finlands honorärkonsulat. Ta med dig ditt identitetsbevis.

En behandlingsavgift uppbärs för behandlingen av ansökan. 

Hur får jag tillbaka mitt finska medborgarskap?

F.o.m. 1.9.2011 kan en tidligare finsk medborgare söka om finskt medborgarskap vid anmälan også när vederbörande er bosatt i utlandet.

Medborgarskapsanmälan kan påverka evetuella andra medborgarskap. Om man får behålla det tidligare medborgarskapet beror på det aktuella landets lagstifting.

Var får man mer information?

Mer information om medborgarskap fås från Finlands ambassad eller Migrationsverkets telefonservice kl 9-15 finsk tid +358 71 873 3400 eller Migrationsverkets webbsidor: www.migri.fi.

På resa

De som reser eller flyttar utomlands, särskilt till riskfyllda regioner, kan göra en frivillig reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk representation.

Att göra en reseanmälan innebär att man ger

•sina personuppgifter

•kontaktuppgifter för resan

•andra uppgifter om resan

till ministeriet i händelse av nödsituationer och krissituationer.

Mer information om reseanmälan

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.11.2015


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter