Gå direkte til indholdet
Udenrigsministeriet

Finlands Ambassade, København: Uddannelse i Finland

FINLANDS AMBASSADE, København

Tlf. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal tekststørrelseStørre tekst
 

Uddannelse i Finland

Grundskolen

Grundskolen, som modsvarer den danske folkeskole, er gratis også i Finland. Når en elev fordelt over ni år har tilegnet sig grundskolens pensum, har hun eller han fuldført sin læringspligt. Seks-årige børn har desuden ret til undervisning, inden de begynder i grundskolen. Der aflægges ingen afsluttende eksamen i grundskolen, men den giver adgang til at søge ind på videgående uddannelser.

Den finske grundskole er kendt for de gode resultater i PISA undersøgelsen. PISA er en forkortelse for Program for International Assessment, og betyder i praksis en række undersøgelser, som OECD har iværksat for at afdække 15- og 16-årige elevers færdigheder. Finske børn placerer sig i toppen, når det gælder kundskaber både i naturvidenskab, matematik og læsning.  Læs mere om de finske resultater på www.pisa2006.helsinki.fi

Studier efter grundskolen i et gymnasium eller en erhvervsskole

Nye studenter. Foto Erja RaiskilaUddannelsen efter grundskolen kan enten være en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Sidstnævnte afsluttes med enten en erhvervsrettet grundeksamen, en erhvervseksamen eller en specialerhvervseksamen.

Uddannelsen i et gymnasium varer tre år og afsluttes med en studentereksamen.

En erhvervsrettet grundeksamen indebærer en grundlæggende faglighed inden for det valgte område og giver den erhvervskompetence, der kræves i arbejdslivet. Eksamenen omfatter 120 studieuger (á 40 timer) og studietiden strækker sig over tre år. Tidligere studier eller arbejdserfaring kan give merit og dermed forkorte studietiden.

Erhvervs- og specialerhvervseksamenerne er tillægsstudier til den erhvervsrettede grundeksamen. De kan også aflægges som kompentenceeksamener, hvortil man får tilrettelagt et individuelt undervisningsforløb.

Videregående uddannelser tages på universiteter og professionshøjskoler  

Helsinki Universitet. Foto Matti TirriHelsinki Universitet. Foto Matti Tirri

Universiteter koncentrerer sig om videnskabelig forskning og undervisning baseret på forskningen. På universiteterne kan man aflægge eksamen på såvel de kortere som de længere videregående uddannelser. Videnskabelige overbygningseksamener, såsom ph.d. og doktoreksamenerne, kan ligeledes aflægges.

Professionshøjskoler tilbyder videregående uddannelser, som er mere praktisk udformede og mere direkte modsvarer arbejdslivets behov. Professionshøjskole-eksamenen kan aflægges efter 3½ -4½ år. Efter denne kan man fortsætte ved at tage en længere videregående professionshøjskole-eksamen, som omfatter 60-90 studieuger (á 40 timer) og mindst tre års arbejdserfaring inden for den pågældende branche.

Voksenuddannelse

Inden for voksenuddannelser tager man i undervisningens indhold og tilrettelæggelse hensyn til de studerendes livssituation og tidligere erhvervede kundskaber og færdigheder.

Voksenuddannelse kan bestå af i studier, som fører til en eksamen svarende til den efter grundskolen. Den kan desuden bestå i uddannelse, som fører til en individuel kompetencegivende eksamen, eller i samfundsmæssige studier, som giver færdigheder i arbejdslivet mv.

Uddannelsen finansieres af den studerende selv eller kan indgå fx som en del af uddannelsestilbud på en arbejdsplads.

Mere information

Undervisningsministeriets skema over det finske uddannelsessystem

Mere information om mulighederne for uddannelse i Finland i undervisningsministeriets uddannelsesportal

Artikler om uddannelse og forskning i portalenThis is Finland

 

Print denne side

Opdateret 28-06-2012


© Finlands Ambassade, København | Information om hjemmesiden | Kontakt